De voorstellingen van seizoen 2014:  


Een zomerjurk vol verdriet’ en ‘Het laatste kievitsei

Onder bezielende leiding van May Jansen werken we dit jaar aan 2 afzonderlijke stukken.
De ene een zwarte komedie en de andere een tragikomedie.
Twee eenakters dus; ‘ Een zomerjurk vol verdriet’  wordt gespeeld door 3 vrouwen en  ‘Het laatste kievitsei’  door 3 mannen.

 

 

 

Met enthousiasme werken wij aan onze nieuwe voorstelling:  


DE GESCHIEDENIS VAN DE FAM. AVENIER

van Maria Goos onder regie van May Jansen.

 

 

 

TWEE extra voorstellingen!  augustus 2012


Wij, Het Overloons Toneel hebben inmiddels vijf hele mooie voorstellingen van Alice in wonderland gebracht in het Overloonse Openluchttheater.

Een flink aantal mensen heeft al kunnen genieten van de mooie sfeer, het spel, de prachtige kostuums en het decor. Het sprookje van Alice in Wonderland is een klassieker en er zijn maar weinig mensen die nog nooit hebben gekeken naar een van de vele versies die er al gemaakt zijn van dit wonderlijke verhaal.

Een groot aantal mensen heeft al zich al mogen verwonderen over de “Overloonse versie” van Alice. Bezoekers waren erg enthousiast over wat ze te zien kregen in de mooie intieme sfeer van het openluchttheater dat omgetoverd was tot de wondere wereld van Alice in Wonderland.

 

Dit gaat opnieuw gebeuren op

24 en 25 Augustus om acht uur ‘s avonds

 

Alice in Wonderland, De première! juni 2012


Het prachtige Overloonse openluchttheater was voor deze gelegenheid omgetoverd in een waar wonderland. Hadden de weergoden bij de generale repetitie HOT in de steek gelaten, op deze avond waren ze de spelers en het publiek welgezind. Het was droog, windstil en niet te koud.Er heerste een mooie intieme sfeer waarin het kleurrijke wonderland helemaal tot zijn recht kwam.

Wat zagen al die prachtige kostuums er mooi uit tegen de kleurrijke achtergrondpanelen. En de spelers maakten er in hoog tempo een mooie voorstelling van.


Zoals een van de bezoekers zei: ”Alice in Wonderland kwam mooi tot leven! 

 

Om te zien of het waar is dat uw dromen uit kunnen komen. Hoe wonderlijk ook, moet u zeker komen kijken naar een van de nog resterende voorstellingen en het advies van Alice opvolgen. Neem een stukje paddenstoel……….

Wilt u zich laten betoveren door wonderland. Dat kan nog op:

  • Vrij 22 juni om 20.00 uur en
  • Zat 23 juni om 20.00 uur

Steeds in het openluchttheater in Overloon. Kaartjes via het openluchttheater en bij de plusmarkt in Overloon en aan de kassa.

 

Alice in wonderland mei 2012


De datum van de première nadert met rasse schreden : zaterdag 2 juni 20.00 uur in het openluchttheater in Overloon. Vanaf begin mei oefent Het Overloons Toneel in de open lucht van de Victoriaklef. De attributen en decors naderen hun voltooiing. Grime en kleding zijn in beeld. Muziek en geluid draaien al een tijdje met de repetities mee. De toneelmeesters zijn er klaar voor. De spelers kennen de tekst uit hun hoofd en alle emoties en gebaren worden door regisseur Marion Pingen bijgeslepen. Nog een viertal openluchtrepetities en dan is het zover.

 

 

 

Alice in wonderland maart 2012


Alice in wonderland is een ware uitdaging voor de mensen van de kleding en de grime. De veelheid aan sprookjesachtige en fantasievolle personages moet geloofwaardig tot leven gebracht worden. Kleding en grime bepalen voor een aanzienlijk deel de uitstraling van het personage, rekening houdend met de ‘kleur’ van de persoonlijkheid.

 

 

 

 

Vrolijk, vriendelijk, onderdanig, gek, dominant, lief en ga zo maar door. De kostuums zijn natuurlijk klaar vóór de uitvoeringen. De grime echter staat tijdens de uitvoeringen voor de grote uitdaging om alle ‘koppen’ in een kort tijdsbestek te ‘beschilderen’ Een flink aantal mensen heeft zelfs een dubbelrol, zodat tijdens de uitvoeringen snel moet kunnen worden gewisseld van kostuum en ‘kop’  Dat betekent  snel kunnen handelen en creatief zijn.Een logistieke operatie van formaat mag je wel stellen. Daarom moet er van  tevoren flink worden geoefend;  een team enthousiaste mensen waarbij ook onze jongste leden zich ontpopten tot creatieve knutselaars en vaardige ‘koppen’makers.

 

Repetities februari 2012


Vóór de repetities kunnen beginnen moet duidelijk zijn wie welke rol gaat spelen. Dit jaar spelen we voor ’t eerst met Marion Pingen, ‘n nieuwe regisseur. Omdat zij voor een, voor haar totaal vreemde groep stond,  besloot ze tot een auditieronde. Iedere deelnemer, en dat zijn er heel wat, moest een stukje tekst voordragen en/of een improvisatie oefening doen. Aan de hand hiervan konden de rollen wat gemakkelijker verdeeld worden.
Dan kunnen de repetities beginnen  en  komt er  van alles bij kijken. De acteurs moeten leren om zich in te leven in de personages die ze gaan spelen. De regisseur kan hierbij helpen door ’t geven van opdrachten, bijvoorbeeld:
  • Loop als je personage door de ruimte. Bedenk daarbij of jouw personage grote passenneemt of juistkleine. Loopt jouw personage met opgeheven hoofd of juist met een gebogen hoofd, loopt jouw personage soepel, snel of langzaam etc etc.
  • Vervolgens kunnen er elementen toegevoegd worden, zoals stemmingen bijvoorbeeld. Hoe loopt of hoe kijkt jouw personage als hij boos of verdrietig is, of juist vrolijk is?
  • Hoe begroet jouw personage andere mensen, die hij of zij tegenkomt onderweg. Spontaan, afwachtend, geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig? 

Alice in wonderland januari 2012


Alice in wonderland behoort tot de beroemdste kinderboeken aller tijden. Er is nauwelijks een taal denkbaar waarin het boek niet vertaald is. De originele titel van het boek van Lewis Caroll, is officieel: Alice's Adventures in Wonderland. De titel geeft al aan dat het om avonturen in wonderland gaat.

Het boek is op verschillende manieren bewerkt voor theater. Te denken valt aan dans, muziek en toneel. Het overloons toneel heeft gekozen om Alice, in een eigen bewerkte toneelvoorstelling, de avonturen te laten beleven. Welke avonturen precies? Dat mag u of jij meebeleven in een van onze voorstellingen in het openluchttheater (zie agenda voor de speeldata).

Al is het verhaal voor heel veel mensen en kinderen bekend, iedereen die er mee aan de slag gaat zal dat op een eigen manier doen. Daarmee blijft een voorstelling spannend en verrassend. 

Kort samengevat: Een rijk verhaal voor volwassenen en kinderen, dat met de eigenschappen humor, fantasie en gezond verstand, een andere wereld laat zien.


Maandag 28 februari 2011


Het heeft Hare Majesteit behaagd...

Nadat “Hare Majesteit”, geflankeerd door twee lakeien en begeleid door vier beveiligers, waardig binnengeschreden was, sprak zij deze woorden.

Zij zette daarmee op een bijzondere manier regisseur Frans Vrijdag in het zonnetje.

Frans werd totaal overrompeld door het gebeuren, immers hij kwam gewoon naar de jaarvergadering van Het Overloons Toneel (HOT). Het was zorgvuldig geheim gehouden dat Frans Vrijdag gehuldigd zou worden omdat hij zich al vijftig jaar inzet voor het amateurtoneel in de regio Oost Brabant.

Hij ontving een oorkonde en het bijbehorende gouden speldje, met Zirkonia, van de Vereniging voor Amateurtoneel in Brabant. Frans werd lovend toegesproken door Cees van  Leeuwen voor zijn jarenlange  inzet voor Het Overloons Toneel. Frans was jarenlang  een drijvende kracht achter grote producties als “Dagboek van Anne Frank”, “Dat Dorp Bestaat niet Meer”, en onlangs nog de grote jubileumproductie “De Storm” van ”Het Oveloons Toneel”  samen met Fanfare “Vriendenkring”.

Frans was duidelijk geroerd door deze voor hem volledig onverwachte gebeurtenis. In zijn korte toespraak zei hij dan ook: “Ik kan gewoon niet zonder Het Overloons Toneel”. Hij is op zijn wenken bediend want de voorzitter van HOT verleende Frans een levenslang erelidmaatschap van HOT
 

Eind 2010 Een nieuwe cursus


Aan het einde van 2010 zijn wij als toneelvereniging gestart met een nieuwe cursus. Deze cursus, gegeven door Dees Verhoeven, is bedoelt om de ‘jeugd’ en de ‘volwassenen’ met elkaar te laten spelen. Dit jaar is er namelijk een behoorlijk deel van de jeugdafdeling overgestapt naar de volwassenen. Regel één van de cursus is dat we de begrippen jongeren, jeugd, volwassenen en ouderen niet meer mogen gebruiken, natuurlijk met een knipoog bedoeld. Zo veel mogelijk combineren is de opdracht.

Het is ook even wennen. Vroeger zat ik bij de jeugd, en dan zat ik alleen met leeftijdsgenoten, de groep varieerde van 15 tot 18 jaar. Nu is dat heel anders: 16 tot .. Nou ja, 50-plus, laten we het daar op houden. Dit geeft natuurlijk heel veel mogelijkheden, er zijn dan ook veel meer spelvariaties mogelijk. Met een groot aantal verschillende opdrachten wordt hier goed en leuk op ingespeeld. Enerzijds improvisatie, anderzijds het vormen van verhalen vooraf. Je leert elkaar kennen, en ontdekt nieuwe spelmogelijkheden. Bovendien wordt er veel feedback gegeven wat erg leerzaam is.

Ik denk dat de integratie van beide groepen inmiddels goed gelukt is: er hangt een goede sfeer en we vormen één grote gezellige toneelfamilie.

Leontien Cremers
 

20-09-2010 Terugblik


Onze laatste voorstelling van 'Rupa' was 'weer mooi'. Zoals u hieronder kunt lezen was dat ook een veel gehoorde reactie na onze eerste twee voorstellingen. Helaas hadden we minder mooi weer; het was zelfs koud. Maar ondanks dat hebben we overwegend positieve reacties gehad.

Hieruit mogen we concluderen dat u als publiek een mooie toneelavond heeft gehad. Fijn!! Ook wij hebben genoten. Jammer, dat we dit stuk voor de laatste keer hebben gespeeld. Maar... binnenkort gaan we voorbereidingen treffen voor 'iets nieuws'. U wordt op de hoogte gehouden!!


12-07-2010 Recensie


Recensie ‘Rupa Lucian’ de voorstelling van HOT die ik op zaterdag 3 juli heb bezocht.

Het is een stuk dat boeit door zijn verhaal, maar ook het goede acteerwerk van de leden van HOT droeg daar zeer aan bij. Over het algemeen waren het dozijn spelers, bijzonder goed gecast. Vooral de titelrol werd prachtig vertolkt door Hugo Pastors. Speciaal en goed vertolkt was de verrassende wending in het stuk, waar hij (Rupa Lucian’s) tegen alles wat hij geleerd en gezien had in, toch zijn eigen hart en ziel kon bereiken.

In een openluchttheater komt het feit, dat het stuk heel geminimaliseerd is uitgevoerd, nog beter uit. Achter ’n klein en eenvoudig decor, kunnen de spelers zich omkleden en ophouden als zie niet aan het spel meededen. Maar omkleden is nauwelijks nodig, omdat naast basis zwart, alleen een paar accenten voldoende zijn om de verschillende personages te herkennen. Ondanks of misschien wel dankzij dit alles, blijf je van begin tot eind geboeid, door het verhaal en het spel.

Ik vond het zeker de moeite waard en raad u aan om de laatste kans, op 18 september a.s. te grijpen en te gaan kijken naar ‘Rupa Lucian’, in een mooie omgeving. Een soms wat gewelddadig stuk een in beladen omgeving, gebracht door gedreven mensen.

Kees Huysmans


05-07-2010 N.a.v. de voorstellingen


Mooi……weer. Ja, inderdaad, we hadden mooi weer tijdens onze voorstellingen van 'RUPA LUCIAN' in het openluchttheater. De weergoden waren ons gunstig gezind. Mooi…… weer, deze woorden werden óók gesproken ná de voorstelling. Met een andere intonatie. Duidelijk, dat hier niet het weer bedoeld werd, maar onze voorstelling. Anders gezegd : jullie hebben wéér een móóie voorstelling gegeven. Fijn voor ons om te horen. Dat de voorstelling werd gewaardeerd bleek ook uit andere reacties: prachtig, indrukwekkend, super goed, en knap om met zo weinig middelen een stuk neer te zetten. Geweldig zo’n oude renault! Wie kan er nog rijden met zo’n raar pookje? Minimale veranderingen aan kleding boden de mogelijkheid tot snel wisselen van personage. Boeiend, vanaf het begin tot het einde. Natuurlijk werden er ook minpunten genoemd. Niet alles verloopt vlekkeloos en niet iedereen was gecharmeerd van gemaakte keuzes. Dat mag, dat is prima. We nemen het mee in de evaluatie en leren ervan. De ruzies van het echtpaar waren zeer herkenbaar voor sommigen.  Door deze scènes werd er kort een andere sfeer gecreëerd. Dat was goed, even lucht, even weg uit Roemenië, even ontsnappen aan de gruwelijke situatie destijds.

Een spontaan mailtje wat we mochten ontvangen was veelzeggend:

Ik vond het prachtig. Zeer indrukwekkend en aangrijpend.
Het werd ook zeer mooi gespeeld.
Knap hoe die scènes vertolkt werden. Jullie moesten je ook telkens in een anders situatie verplaatsen.
Niet gemakkelijk lijkt me en telkens schitterend opgelost.
Het was heel bijzonder.
Ik was er stil van.


Wij hebben met onze groep en regisseur een fantastisch mooi proces doorlopen. We hebben gezocht, uit geprobeerd, inspraak gehad, veranderd en keuzes gemaakt. En in dat proces zijn we gaandeweg gegroeid. En wat het resultaat daarvan was heeft u gezien. Wij hebben genoten en afgaande op de reacties heeft u ook genoten. Heeft u de voorstelling gemist of wilt u ons nogmaals zien dan kunt u terecht op 18 september in het openluchttheater. Ook dan hopen wij op “mooi…….weer”. 

Foto's van onze voorstelling vindt u onder de knop:  'galerie'


06-2010 Nog een maand...


Nog een maand... En dan spelen we Rupa lucian, kind van Roemenië!  Voor de geregelde bezoeker van de website is de inhoud van het stuk wel  bekend.  Mocht u de website voor de eerste keer bezoeken dan  verwijs ik u voor meer informatie naar het artikel hieronder.

Graag wil ik u in dit stukje meenemen naar ”allerlei”. 
Allerlei, een mooi woord, wat o.a vertaald wordt als:  verzameling van zeer verschillende zaken of personen. Ik kan u vertellen dat we onderweg naar een uitvoering  te maken krijgen  met zowel allerlei zaken als allerlei personen.  Bij zaken valt te denken aan regie,geluid, licht,muziek, decor, kleding, grime,PR,coördinatie, rekwisieten, ontwerp media, fotografie en hun aanverwanten. Kortom zéér uiteenlopende zaken. En bij al deze zaken horen ookallerlei mensen. Ook zéér uiteenlopende mensen. Dat maakt ’t ook zo boeiend. Met elkaar werken we naar de uitvoering toe. Als alles zo’n beetje in de grondverf staat kan het verfijnen beginnen. We schuren, schilderen hakken, slijpen en timmeren heel wat af. En dat niet alleen letterlijk maar zeker ook figuurlijk. Want ook hier geldt dat we op allerlei fronten blijven verfijnen.

 Inmiddels zijn al heel veel zaken het stadium van de grondverf  voorbij, zij zijn al (soms meerdere keren) gelakt. Wat ons nu nog rest?
Bijschuren en aflakken (uitspraak van de regisseur)

Het Overloons Toneel speelt "Rupa Lucian, kind van Roemenië", een door Ad de Bont


Mei 2010

Veel mensen zullen zich nog herinneren dat rond kerst 1989 Roemenië zich los maakte van het
regime van Ceaucescu en zijn alles controlerende geheime dienst, de Securitate.
Het is inmiddels ruim 20 jaar geleden dat de Roemeense dictator Ceaucescu door zijn
genadeloos onderdrukte volk werd afgezet en geëxecuteerd. Deze gebeurtenissen hebben
diepe indruk gemaakt op de rest van Europa. Daarnaast was alles op TV te volgen als ware
het een dramatische serie. Het was bittere werkelijkheid en het maakte duidelijk waartoe
grootheidswaanzin kon leiden.

geschreven toneelbewerking van de gebeurtenissen en de aanloop daarnaar toe.
Een Nederlands echtpaar gaat op vakantie naar Roemenië. Een prachtig land met
vriendelijke mensen. Als hen wordt gevraagd een popje met belangrijke informatie het land
uit te smokkelen, raken zij betrokken bij het land en zijn onderdrukte bevolking.
Na terugkeer in Nederland wordt hen gevraagd om nog een keer naar Roemenië te gaan.
Dan kruisen de paden van het echtpaar, de onderdrukking en Rupa Lucian elkaar.

Wij spelen: Vrij. 2 en Zat. 3 juli om 20.00 uur in het Openluchttheater, Liberty Park, in Overloon.
Extra voorstelling op 18 September, ook om 20.00 uur
Entreeprijs is € 7,50
Kaartjes vanaf 7 juni verkrijgbaar bij Plusmarkt, Home & Body, Salon Toine en Landal De Vers.

Kijk ook eens naar www.hetoverloonstoneel.nl enwww.openluchttheateroverloon.nl

Ook via deze sites kunnen kaartjes besteld worden!

 


Studiedag april 2010

Voor een uitvoering plannen wij altijd een studiedag. Zo ook dit jaar. De ervaring heeft ons geleerd dat het een zinvolle en heel gezellige dag is. Op zo’n dag repeteren wij een aantal scènes meerdere keren, en zoeken we naar diverse mogelijkheden binnen die scènes. We proberen uit te vinden op welke manier we het stuk het beste kunnen brengen. Zonder daarbij concessies te doen aan het stuk. Een stuk is niet voor niets gekozen en verdient gespeeld te worden zoals bedoeld  door de auteur. Er wordt niet gesleuteld aan een tekst, maar de regisseur kan en mag de tekst wel naar eigen inzicht interpreteren.

Daarnaast kijken we naar een mooi toneelbeeld, en letten we goed op de verstaanbaarheid. Deze laatste twee zijn extra belangrijk bij een voorstelling in de openlucht!

Jawel, dit jaar spelen we weer in het openluchttheater! Afgelopen zaterdag togen we voor onze studiedag met acteurs en regisseur naar de Victorieklef. We hebben een geweldige dag gehad! Heerlijk kunnen werken en repeteren met op z’n tijd een kop koffie. Er zijn altijd mensen die ons hiermee verwennen.

We spelen op 2 en 3 juli het stuk “Rupa Lucian, kind van Roemenië”, geschreven door Ad de Bont. We zullen u hierover de komende tijd op de hoogte houden. Voor een eerste indruk alvast een korte inhoud:Een Nederlands echtpaar gaat op vakantie naar Roemenië. Een prachtig land met vriendelijke mensen. Als hen wordt gevraagd een popje met belangrijke informatie het land uit te smokkelen, raken zij betrokken met het land en zijn onderdrukte bevolking. Als hen na terugkeer in Nederland wordt gevraagd om nog een keer naar Roemenië te gaan, kruisen de paden van het echtpaar, de onderdrukking en Rupa Lucian elkaar.

Voor foto's klikt u hier

Op die zaterdag ging ik samen met 2 vriendinnen naar een voorstelling van ‘Het Overloons Toneel’ in het openluchttheater. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten. Wel dat het een toneelstuk zou zijn en dat een van de dames meldde dat het wel eens dramatisch zou kunnen zijn.
 
Het weer was goed, al hadden we wel een jasje bij ons omdat het zou kunnen gaan regenen.
Gezeten op ‘n kussentje gesponsord door de Rabobank keek ik naar een mooi, sterk en aangrijpend toneelstuk over het Roemenië van Nicolae Ceau┼čescu.